Rzeczy o wartości przekraczającej 100 zł oraz dokumenty i karty płatnicze znalezione w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Leszna.
Pozostałe rzeczy, po upływie dwóch tygodnia od chwili ich dostarczenia do siedziby zakładu zostaną zniszczone.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2019.908, tekst jednolity).