Od dnia 1 stycznia 2021 roku kontrolę biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie przeprowadza Kancelaria WIERZYCIEL Spółka z o.o. Umowa na świadczenie usług obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku.