Od dnia 2 stycznia 2023 roku kontrolę biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie przeprowadza Kancelaria Wierzyciel sp. z o.o. Umowa na świadczenie usług obowiązuje do dnia 30 grudnia 2023 roku.