Od dnia 1 stycznia 2022 roku kontrolę biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie przeprowadza CPW Spółka z o.o. Umowa na świadczenie usług obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku.