Informujemy, że w pierwszym roku funkcjonowania programu będzie obowiązywała ulga w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej dla rodzin wielodzietnych posiadających kartę KLR3+, bilet rodzinny w wysokości 2,70 zł, na przejazdy komunikacją miejską w soboty, niedziele i święta, na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.
Należy pamiętać, że z przejazdu objętego programem może skorzystać co najmniej jedna osoba dorosła /rodzic, opiekun prawny/ podróżująca razem z co najmniej z jednym dzieckiem.
Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 695/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2015 oraz prezentujemy wzór Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej.

 


Załączniki:
wzor_karty.pdf
zarzadzenie_nr_695_2015.pdf