Kontrole biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji przeprowadza Kancelaria Wierzyciel Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ulicy Okrężnej 19b. Informacja telefoniczna 607 661 910.