Kontrole biletów w autobusach MZK przeprowadza firma Kancelaria Wierzyciel Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ulicy Okrężnej 19b. Biuro spółki czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Informacja telefoniczna 607 661 910.